top of page

AVÍS LEGAL

La pàgina web www.laburgueseria.com pertany a La Burgueseria SL, amb NIF B-67588186, amb domicili comercial a Pl. Lluis Millet 10-11. 08172 St. Cugat del Vallès (Barcelona) i amb correu electrònic: oidococina@laburgueseria.com i telèfon (93) 647.27.17 a l'efecte de contacte.

Aquesta informació es proporciona en compliment del que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

Les presents Condicions d'ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina web www.laburgueseria.com (d'ara endavant, la Web) que el titular La Burgueseria SL, (d'ara endavant, LA BURGUESERIA) posa a la disposició dels usuaris d'Internet. LA BURGUESERIA pot oferir serveis que podran quedar sotmesos a condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.
L'accés i la navegació en la present pàgina web impliquen l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'ús.

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, la qual cosa implica que l'utilitzarà conforme al present avís legal, la resta d'avisos i clàusules legals, la Llei, la moral, la bona fe i / o els bons costums.

Aquesta web no requereix el previ registre com a usuari per a visualitzar i accedir als diferents apartats de serveis.

En tot cas, la recollida de dades personals quedarà subjecta al corresponent text legal i / o política de protecció de dades.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que LA BURGUESERIA ofereix a través d'aquest lloc web.
Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:
– Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;
– Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
– Provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.laburgueseria.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Aquest lloc web està moderat. LA BURGUESERIA reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu entendre, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LA BURGUESERIA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels comentaris, o altres eines de participació existents en el seu portal web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Tots els drets reservats.

 

Aquest lloc web i els continguts inclosos en aquest, a manera enunciativa i no limitativa: articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, arxius de programari, eslògans, dissenys, programes d'ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions …), estructura, disseny, etc., estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat del titular de la present web o de tercers que han autoritzat el seu ús al titular de la web.

Queda expressament prohibida qualsevol tipus d'explotació (reproducció, còpia, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació) d'aquest lloc web sense la prèvia i expressa autorització del seu titular.

​L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en aquest.

Els continguts d'aquest lloc web han estat creats per la BURGUESERIA, excepte en els casos en els quals s'indiqui que són una aportació d'un col·laborador o un tercer. Els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts estan reservats, encara que es permet la cita als mateixos mitjançant enllaç i esment de l'autor.

 

RESPONSABILITAT

 

L'accés a la web es permet amb caràcter temporal, LA BURGUESERIA no té cap obligació de mantenir disponible la web. Tampoc existeix cap obligació de mantenir la web actualitzada, per la qual cosa hi ha la possibilitat que la informació facilitada no sigui correcta. LA BURGUESERIA podrà modificar, alterar o suprimir la pàgina web sense necessitat de consentiment o avís previ.

 

RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS

 

Els articles publicats en aquest lloc web i en els blogs gestionats des d'ell contenen opinions dels seus autors que no van destinades a recomanar una actuació concreta, ja que no constitueixen assessorament tècnic ni han tingut en compte tots els factors que poden donar-se en un cas concret. Abans d'aplicar els coneixements i conclusions extrets d'aquests articles a una problemàtica determinada és important consultar a un expert. El titular no es responsabilitza de les decisions adoptades després de llegir els nostres articles o visionar els nostres vídeos ni dels danys i perjudicis que pugui generar l'aplicació dels coneixements i conclusions obtinguts a través de la seva lectura o visionat. Com que, les mateixes estan basades en casos genèrics sense ponderar les especials circumstàncies que en cada situació han de tenir-se en compte. Els comentaris abocats en els vídeos estan basats en situacions genèriques sense tenir present condicions concretes o especials que han de ser analitzades prèviament a emetre un dictamen legal vinculant.

​​El titular s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El titular no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la nostra web.

En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic, es prega el notifiqui de manera immediata a oidocoicna@laburgueseria.com

El titular no assumeix cap responsabilitat derivada, o que pugui derivar-se, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts del lloc web.

Les opinions aparegudes en les publicacions, enllaços, revistes o articles accessibles des d'aquesta web pertanyen als seus respectius autors.

Aquest domini ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, no es descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés permanent al lloc web.

LIMITACIONS D'ÚS I DEURE DE CUSTÒDIA

 

L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web amb finalitats il·legals o de manera que es lesionin els drets de tercers.

L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar l'aplicació telemàtica amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al que s'estableix en el present document i en l'aplicació telemàtica.

A l'usuari li queda prohibit, de manera enunciativa però no limitativa, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desencadellar, reproduir, traduir, modificar, versionar, comercialitzar, duplicar, transformar ni transmetre a persona o entitat, parcialment o íntegrament, en forma o per cap mitjà, ja sigui mecànic, magnètic, per fotocòpia o qualsevol altre, o eliminar qualsevol avís de propietat o etiquetes de l'aplicació telemàtica, de manera enunciativa i no limitativa, els diagrames lògics, codis font, objecte i/o el model de dades, sense prèvia i expressa autorització per escrit del titular.

El titular no pot garantir que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda en tot moment, a causa de la possibilitat que apareguin problemes tècnics en la xarxa, prestadors de serveis de telecomunicacions, avaries en els equips i altres possibles contingències imprevisibles com a reparacions, manteniment i actualització de programari. En qualsevol cas, el titular garanteix que intentarà solucionar aquests problemes en el menor temps possible.

 

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS D'INTERNET

 

Aquest lloc web conté enllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a LA BURGUESERIA. Així, doncs, el titular no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en aquestes pàgines web esmentades, ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, queda exempt de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de la utilització de pàgines web alienes.

 

XARXES SOCIALES

L'usuari podrà unir-se a les comunitats que LA BURGUESERIA té (o tindrà) en les xarxes socials. L'usuari que es faci fan o seguidor d'aquestes comunitats accepta les condicions d'ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

POLÍTIQUES DE CANCEL·LACIÓ

 

L'usuari podrà cancel·lar de manera gratuïta una comanda mentre no s'hagi posat en marxa la preparació de la comanda.

Si l'usuari cancel·la una comanda que ja s'hagi posat en marxa la preparació, la plataforma generarà el cost del 100% del servei en concepte de costos de cancel·lació.

 LA BURGUESERIA es reserva el dret de cancel·lar una comanda si fos necessari sense obligació d'al·legar causa justa.

Es disposen de fulls de reclamació oficials a la disposició del consumidor.

 

POLÍTIQUES DE DEVOLUCIÓ I REEMBORSAMENT

 

L'Usuari haurà de comprovar els productes rebuts i comprovar la integritat i l'estat d'aquests amb el propòsit de donar la seva conformitat. En el cas de no conformitat amb el producte rebut, l'usuari haurà de comunicar-se a la BURGUESERIA i se li indicarà el mètode de devolució.

 LA BURGUESERIA tindrà la potestat per a decidir el mètode de devolució: reemborsament de l'import pagat amb targeta o val per a gaudir de consumició en el restaurant.

En el cas que l'usuari vulgui tramitar la devolució d'algun producte per no adequar-se al sol·licitat, haurà de proporcionar via mail a LA BURGUESERIA  fotografies que justifiquin la no conformitat amb el producte rebut.​

 

——————————————————————————-

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys".​

POLÍTICA DE COOKIES

El lloc web www.la burgueseria.com utilitza cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies utilitzades per aquest s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible reconèixer a els usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Les dades identificatives de la persona usuària són xifrats per a major seguretat.​

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, no obstant això en tal cas serà necessari que l'usuari es registri com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre.
D'igual manera, els nostres servidors web detecten de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments estadístics que ens permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als nostres serveis web, etc.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Des de LA BURGUESERIA entenem que és essencial mantenir una relació transparent amb tu, per això, a continuació, et presentem la nostra Política de Privacitat, perquè en tot moment estiguis degudament informat sobre com recopilem i tractem de manera segura qualsevol dada que ens facilitis.

Les teves dades seran tractades de conformitat amb la legislació vigent i, en concret, d'acord amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. També referent a la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Una lectura detinguda de la nostra Política de Privacitat t'aportarà la informació necessària per a conèixer quina destinació li donarem a les dades que ens proporcionis. ​

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Si tu, o una persona autoritzada, ens has facilitat les teves dades, t'informem que LA BURGUESERIA amb CIF: B67588186 és el responsable del tractament d'aquests. Aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents sobre protecció de dades personals.

És possible que existeixin altres responsables en els tractaments que realitzem, en aquest cas sempre informarem de qui és el/la responsable del tractament d'aquests, així com de les seves dades d'identificació.

Des de LA BURGUESERIA ens comprometem al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los. Per a això adoptem les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb establert en el Reglament.


QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT?

La base de la legitimació del tractament de Dades Personals serà la que resulti de la relació contractual o precontractual, de la relació laboral o de qualsevol altra que es requereixi per al tractament de dades, com ara el consentiment exprés.

 

COM GESTIONEM LES COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES?

En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) t'informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no ets el destinatari indicat, et notifiquem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58/CE t'informem que en el cas que no desitgis rebre comunicacions i informacions d'índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens el notifiquis per aquesta mateixa via indicant en l'assumpte “BAIXA COMUNICACIONS COMERCIALS” perquè les teves dades personals siguin donades de baixa de la nostra base de dades. La teva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des del seu enviament. En el cas que no rebem contestació expressa per part teva, entendrem que acceptes i autoritzes que la nostra entitat continuï realitzant les referides comunicacions.


QUANT TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES?

Les dades personals relatives a persones físiques que, des de LA BURGUESERIA recopilem per qualsevol mitjà, es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió. Així mateix, es conservaran mentre es mantingui la relació que va originar el tractament de les dades, respectant en qualsevol cas els terminis legals de conservació. Conclòs aquest període, les dades personals seran eliminats de tots els sistemes de la BURGUESERIA.

LES TEVES DADES SERAN COMUNICADES A TERCERS?

No hi haurà cessió, transmissió o transferència de dades personals, excepte les ja informades, que no siguin a conseqüència d'una obligació legal. Si per requeriment de l'Administració Pública o de les Institucions Autonòmiques en l'àmbit de les funcions que la llei els atribueixi expressament, se'ns sol·liciten les teves dades, aquests seran transmesos.

D'existir una cessió, transmissió o transferència de dades personals anés dels casos anteriorment previstos, seràs prèviament informat perquè, si escau, ens prestis el teu consentiment.

Però per a poder organitzar-nos correctament, tenir bones operatives i procediments que garanteixin una bona gestió, des de LA BURGUESERIA pot ser necessari l'haver de contractar els serveis d'assessors, professionals, o altres empreses de serveis per a tractar dades sota les nostres indicacions.

Aquest tractament per compte de tercers està regulat en un contracte que consta per escrit o d'alguna altra forma legalment admesa i que permeti acreditar la seva celebració i contingut, especificant expressament que l'encarregat del tractament tractarà les dades conforme a les nostres instruccions i no els aplicarà o usarà amb una fi diferent al que figuri en aquest contracte, ni els comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

La normativa de protecció de dades li confereix els següents drets:

- Dret a revocar qualsevol consentiment prestat prèviament. 
- Dret d'accés: Conèixer quin tipus de dades s'estan tractant i les característiques del tractament que es duu a terme. 
- Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o no veraces 
- Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en format interoperable de les dades que estiguin sent tractades. 
- Dret a la limitació del tractament en els casos que consideri que no és necessari. 
- Dret de cancel·lació: Sol·licitar el cessament del tractament de les dades i la seva supressió quan ja no sigui necessària la seva conservació. 


Si desitges més informació respecte al tractament de les teves dades, rectificar aquelles que siguin inexactes, oposar-se i/o limitar algun tractament que consideris que no és necessari, o sol·licitar la cancel·lació del tractament quan les dades ja no siguin necessàries, pots dirigir-te per escrit a LA BURGUESERIA, S.L, C/ Clavé 33, Baixos, 08201 Sabadell - Barcelona o mitjançant correu electrònic a: oidococina@laburgueseria.com.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. 

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En tal cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat. 

Així mateix, volem informar-te que pots retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament ja realitzat, enviant la teva sol·licitud a la mateixa adreça indicada en el paràgraf anterior. En aquest cas, hauràs d'acompanyar a la teva sol·licitud, còpia del teu DNI o document acreditatiu de la teva identitat. 


QUINA ÉS LA FINALITAT I BASE DE LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES?

Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades dutes a terme per algun, o tots, dels Responsables de Tractament enumerats amb anterioritat.

PRIVACITAT 1.png
PRIVACITAT 2.png
bottom of page